ข่าวและประกาศ

Picture of IT SERIRUK
SERIRUK Patient Safety Goal 2018
by IT SERIRUK - Wednesday, 19 September 2018, 3:54 PM
 

เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลเสรีรักษ์ ปี 2561 
Picture of IT SERIRUK
สถาบันพลังจิตตานุภาพ
by IT SERIRUK - Thursday, 14 June 2018, 11:26 AM
 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ